Projekt ZAKLADNICA

Vodilni partner: Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., so.p.

Partnerji na projektu: OŠ Ljubo Šercer, Podjetniški inkubator Kočevje, Društvo Urbani Brlog in Luka d.o.o.

Vrednost projekta: 94.860,25 EUR

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 69.229,74 EUR

Cilji operacije

Cilj operacije je spodbuditi in zagotoviti višjo stopno lokalne samoskrbe na področju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Znotraj operacije želimo postaviti dva ločena pomožna kmetijska objekta, ki bosta namenjena za spravilo orodja, skupni prostor za druženje, zunanjo
učilnico ter prostor za izvedbo delavnic in seminarjev na prostem. Cilj operacije je vključiti različne ciljne ranljive skupine. Kot partnerji projektu so pristopile inštitucije s katerimi smo sestavili izobraževalne programe, ki bodo vključevali ciljno ranljive skupine (mlade, starejše, ženske, brezposlne in osebe z motnjami v duševnem razvoju). Operacija je zastavljena tako, da pripomore k

ohranjanju lokalnega okolja in nadaljevanja tradicije na kočevskem.

Cilji operacije:

  • Izobraziti vsaj 150 ljudi na področju kmetijstva in podjetništva iz petih ciljno ranljivih skupin na 22 izobraževalnih delavnicah.
  • Zgraditi dva enostavna lesena objekta, ki bosta pripomogla k izboljšanju storitev lokalne samooskrbe in omogočala izobraževanja ciljno ranljivih skupin.
  • Omogočiti osebam in ciljno ranljivih skupin zaposlitev oziroma samozaposlitev.
  • Postaviti trajnostno mrežo partnerjev lokalne samooskrbe, ki bo omogočala nadaljnje oziroma nove operacije.
  • Ohraniti lokalno okolje in naravo.
  • Razvoj novih poslovnih storitev in razvoj vsaj treh novih izdelkov.
  • Vzpostaviti in izboljšati poslovno okolje za nadaljnji razvoj in zagotoviti trajnostno poslovno sodelovanje in trajnostno ravnanje z okoljem.
  • Zasnovati in izdelati 4 inovativne produkte.

:

Glavne aktivnosti

Glavne aktivnosti operacije so postavitev dveh enostavnih objektov, izvedba izobraževalnih delavnic, postaviti zunanjo učilnico in muzej na prostem ter zagotoviti inovativen pristop obujanja lokalne samooskrbe.

Pričakovani rezultati operacije

Rezultati operacije bosta dva ločena, enostavna kmetijska objekta, izvedenih 22 izobraževalnih delavnic med katerimi jih bo 12 osredotočili na ciljno ranljive skupine, višja stopnja lokalne samooskrbe, več pridelovalcev lokalne hrane v območju LAS, okrepljeno podporno okolje za pridelovalce, ki jim bo omogočalo dodatne možnosti za zaposlovanje oziroma samozaposlovanje in razširjena mreža lokalnih pridelovalcev. Od operacije pričakujemo tudi razvoj petih novih produktov in storitev, ki bodo imeli visok tržni potencial in dodano vrednost na trgu.

Ciljne skupine

Ciljne skupine so mladi, starejši, brezposlni, ženske in osebe z motnjami v duševnem razvoju. Te ciljne skupine bodo sodelovale tudi v samem projektu kot izvajalci, prav tako pa bodo tem in ostalim skupinam na voljo izobraževalne delavnice in seminarji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/