Pravilnik spletnih nagradnih iger Zadruge Zakladi Kočevske z.o.o.,so.p.

Organizator nagradnih iger je podjetje Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., so.p. Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.
2. Kako sodelovati v nagradni igri

Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke na prijavnem obrazcu.

3. Podelitev nagrad

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 2 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagraden igre v prostorih podjetja ali eni izmed poslovnih enot Zakladi Kočevske z.o.o., so.p.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad

Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko (če te niso navedeni ali zahtevani v prijavnem obrazcu) Prejemnik nagrade bo nagrado lahko osebno prevzel v trgovini na Ljubljanski cesti 7a, 1330 Kočevje.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.zakladi-kocevske.si) in facebook strani Zadruge Zakladi Kočevske. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Z sodelovanjem v nagradna igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.

10. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o.,so.p., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Zakladi Kočevske spletni strani www.zakladi-kocevske.si.