IMENIK ČLANOV ZADRUGE ZAKLADI KOČEVSKE, LOKALNA SAMOOSKRBA, Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE

 

 

 

IMENIK ČLANOV ZADRUGE ZAKLADI KOČEVSKE, LOKALNA SAMOOSKRBA, Z.O.O., SOCIALNO PODJETJE

Zap. št. 1

Osebno ime ali firma: Recinko d.o.o.

Naslov prebivališča oziroma sedež: Roška cesta 41, 1330 Kočevje

Davčna številka: SI 22432043

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 5938104000

Datum vstopa: 30.09.2015

 

Zap. št. 2

Osebno ime ali firma: Albin Likar – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Naslov prebivališča oziroma sedež: Vrh pri Fari 1, 1336 Kostel

Davčna številka: 26600919

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 2123398000

Datum vstopa: 30.09.2015

Zap. št. 3

Osebno ime ali firma: Kočevski les d.o.o.

Naslov prebivališča oziroma sedež: Trata XIV/6a, 1330 Kočevje

Davčna številka: SI 13197797

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 2123398000

Datum vstopa: 30.09.2015

Zap. št. 4

Osebno ime ali firma: Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje

Naslov prebivališča oziroma sedež: Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana

Davčna številka: SI 64350622

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 5811449000

Datum vstopa: 30.09.2015

Zap. št. 5

Osebno ime ali firma: RC Kočevje – Ribnica d.o.o.

Naslov prebivališča oziroma sedež: Trata XIV/6a, 1330 Kočevje

Davčna številka: SI 76653781

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 1527649

Datum vstopa: 30.09.2015

Zap. št. 6

Osebno ime ali firma: Marko Kocjančič – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Naslov prebivališča oziroma sedež: Gotenica 2, 1338 Kočevska reka

Davčna številka: SI 44380399

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 2484005000

Datum vstopa: 30.09.2015

Zap. št. 7

Osebno ime ali firma: Štefanič Ljuba

Datum vstopa: 13.04.2016

Zap. št. 8

Osebno ime ali firma: Suzana Vardjan

Datum vstopa: 13.04.2016

Zap. št. 9

Osebno ime ali firma: Gregor Gomol

Datum vstopa: 13.04.2016

Zap. št. 10

Osebno ime ali firma: Davor Papež

Datum vstopa: 13.04.2016

Zap. št. 11

Osebno ime ali firma: Zavod Nesseltal Koprivnik

Naslov prebivališča oziroma sedež: Koprivnik 13, 1330 Kočevje

Davčna številka: 13212087

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 3392317000

Datum vstopa: 13.04.2016

Zap. št. 12

Osebno ime ali firma: Mateja Radi

Davčna številka: 70710902

Enotna matična številka občana ali identifakcijska številka iz registra: 8148368000

Datum vstopa: 13.04.2017

Dodatna pojasnila

Spremembe podatkov, ki jih sporočijo člani, in druge spremembe podatkov, ki so ji znani, zadruga brez odlašanja vpiše v imenik članov. Zadruga podatke hrani deset let po prenehanju članstva, nato jih trajno arhivira.

Pristopne in odpovedne izjave ter druge listine v zvezi s članstvom ali prenehanjem članstva mora zadruga hraniti trajno.

Zadruga do konca prvega meseca vsakega koledarskega leta posreduje registru vse spremembe glede članstva iz imenika članov za prejšnje koledarsko leto za vpis v register. Vsak član zadruge ali druga oseba, ki izkaže pravni interes, lahko brezplačno vpogleda v članski imenik, prepiše iz njega podatke ali na svoje stroške pridobi izpisek ali kopijo imenika članov.