Zgodovina drevesnice sega že v devetnajsto stoletje, takrat se je imenovala Auerspergova drevesnica, med vojnama pa je postala Drevesnica na Marofu. Leta 1947 je drevesnico prevzelo Gozdno gospodarstvo Kočevje, leta 1960 pa se je drevesnica razširila še na levi breg Rinže. Drevesnica je bila na začetku namenjena vzgajanju sadik iz avtohtonega okolja, kasneje pa so vanjo zasajevali tudi druge sorte sadnega drevja in iglavcev.

Zadruga Zakladi Kočevske z.o.o., so.p je leta 2015 na območju na Marofu v Kočevju v upravljanje pridobila občinsko zemljo v izmeri šestih hektarjev površine.

Drevesnica leta 1928
Drevesnica leta 1928
Drevesnica okoli leta 1960
Drevesnica okoli leta 1960

Na površini smo našli močno poškodovan sadovnjak starokočevarskih sort jabolk, zemlja je bila zaraščena, nasičena s smetmi in prekrita z iglavci. Sadovnjak smo revitalizirali, zemljišče očistili smeti, nepotrebna drevesa odstranili ter sanirali zemljo za nadaljnjo obdelavo. Naredili smo načrt in si zastavili cilj, da zemljo izkoristimo in spodbudimo lokalne pridelovalce v širitev svoje dejavnosti.

Postopoma je drevesnica postala urejen prostor za pridelavo sadja, zelenjave in zelišč. Leta 2018 so pridelovalci pridobili ekološki certifikati, istega leta pa smo skupaj s Čebelarskim društvom v drevesnici postavili tudi učni čebelnjak. Sadovnjak je v upravljanje prevzel zadružnik Albin Likar.

Del zemljišča smo namenili zadružnici Ljubi Štefanič, ki se ukvarja z pridelavo zelišč, tinktur in eteričnih olj, kjer je uredila zavidanja vreden zeliščni vrt. Dober hektar zemljišča je prevzela zadružnica Suzana Vardjan, ki je razširila svojo dejavnost, za kar si je prizadevala že zadnja leta, vendar ji prej ni uspelo pridobiti pravega kosa zemlje za obdelovanje. Kot zadnja najemnica je prišla Polona Šterk, ki je na slabem hektarju zemljišča zasadila česen.

Trenutno smo zapolnili zemljišče v drevesnici in zasledujemo svoj cilj, da drevesnica postane naravni prostor z bogato naravno kulturo v širšem središču mesta, hkrati pa izkoriščamo drevesnico tudi kot učni poligon za šole in vrtce.

Drevesnica na marofu danes
Sadje v drevesnici na marofu