Podprimo lokalno – tržimo lokalno

Podprimo lokalno – tržimo lokalno

OPIS PROJEKTA:

V mestu Kočevje se je s sredstvi EU vzpostavila tržnica in trgovina Zakladi Kočevske, kjer se prodajajo lokalni produkti. V začetku je bilo opaziti porast domačih pridelovalcev in prodajalcev, v zadnjem letu dni, posebej še po razglasitvi pandemije COVID19 v letu 2020 pa je zaznan upad pridelovalcev, posledično pa zaraščanje naravne krajine. Zato se je VP s partnerji odločil oblikovati projekt,  ki bo na podlagi trajnostnega upravljanja okolja (nove podjetniške priložnosti in delovna mesta) oblikoval pilotne aktivnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju stanja okolja. Zadnja leta v stroki velja prepričanje, da je odgovornost za trajen ekonomski razvoj razdeljena med podjetja, vlade in potrošnike, njihova skupna vloga pa je upočasnjenje okoljske degredacije. Odločitev glede okolja v sodobni družbi sprejemamo vsi, potrošniki in podjetniki, zato potrebujemo učinkovit okoljski način trženja. Doseganje trajnostnega razvoja merimo z okoljskimi, gospodarskimi in socialnimi kriteriji. Okoljski kriteriji so vpliv na zrak in klimo, odpadke, surovinske vire, proizvode ter sisteme za okolje. Z vidika proizvoda – izdelka so lahko indikatorji okoljske oznake oz. blagovne znamke (okolju prijazni izdelki oziroma postopki) , indikatorji pa so osvojitev okoljskih certifikatov. Podjetja posamično prispevajo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju okolja z inovativnostjo svojih proizvodov in postopkov, tako da uporabljajo surovine učinkoviteje, izboljšajo svojo podobo ali podobo izdelka. Dober okoljski managment ustvarja ekonomske koristi in obenem varčuje ter ima sposobnost določanja optimalne količine varstva okolja, pri katerem je dosežen maksimalen ekonomski uspeh. Podjetju se povečuje vrednost, na njegov tržni uspeh vpliva tudi njegovo ravnanje do okolja, s katerim zmanjšuje stroške in povečuje eko-učinkovitost. Tovrstno miselnost osvajajo velika podjetja, ki imajo dovolj denarja za tržne raziskave in razvoj ekoloških proizvodov oziroma sredstva za zmanjševanje odpadkov. Drugače je v Kočevje, kjer predvsem majhni  in srednji podjetniki ter ostali pridelovalci in pridelovalci takšne miselnosti še niso osvojili in tudi nimajo sredstev za razvoj svojih blagovnih znamk. Večina se sicer ukvarja z ekološko pridelavo, vendar pa je pot do kupca zamudna, izdelki se prodajajo v plastični embalaži, kar povzroča še večjo količino odpadkov. V času pandemije, ko se je večina pridelovalcev odločilo za dostavo na dom, podjetniki, predvsem gostinci, pa za ponudbo malic in kosil »to go«, se je količina plastične embalaže še povečala. S projektom želimo zainteresiranim ponudnikom omogočili oblikovanje blagovne znamke in temu ustrezne ekološke embalaže, kar bo zmanjšalo vpliv na okolje, s povečanjem proizvodnje zaradi večje prodaje pa se bo ohranjalo okolje (njive, pašniki, sadovnjaki, čebelarstvo). Njihova vključenost v projekt in rezultati projekta pa bo zgled drugim, katere bomo tako posredno učili drugačnega – ekološkega razmišljanja: da je potrebno sobivati z naravo in prispevati k njenemu ohranjanju.

CILJI OPERACIJE:

Cilj operacije je vzpostaviti ekološki poslovni model, ki bo na voljo ponudnikom v mestu Kočevje. Partner 1 – Zavod Kočevsko bo razvil kolektivno blagovno znamko (KBZ), postavil kriterije uporabe in za  tri področja: gostinska ponudba,-              pridelovalci in predelovalci (kulinarični izdelki) in obrt (rokodelski izdelki in industrijski izdelki, primerni za spominke/darila). Razvil se bo sistem certificiranja, v okviru katerega se bo organiziralo 3 delavnice za prej omenjene skupine, potencialnim uporabnikom KBZ bo na voljo 50 svetovalnih ur. Za izvajanje KBZ bo oblikovan Pravilnik znamke in sistem certificiranja, Minimalni standardi za organizatorje prireditev in oblikovana krovna zgodba KBZ, ki bo vsebovala 20 pod-zgodb. Na podlagi KBZ se bo za uporabnike (podjetnike) zasnovalo in oblikovalo embalažo (vključenih 10 podjetnikov), oblikoval embalažni sistem (5 podjetnikov).Ti izdelki bodo Limited Selection in bodo predstavljali najvišjo kvaliteto. Ker pa se zavedamo, da obstaja še veliko izdelkov, ki so ekološko in okolju prijazno pridelani, se bo za to linijo izdelkov  razvil in oblikoval koncept označevanja za 4 tipe ponudnikov (obešanke, tablice)-dogodki, gostinci, prehrambena veriga in rokodelski izdelki. Za uporabo označevalnega sistem  se bodo oblikovala Pravila uporabe označevalcev. Za trajnostno uporabo obojega se bo oblikovala strokovna komisija, katero se bo usposobilo za ocenjevanje.Za namen izdelave in uporabe okolju prijazne embalaže bo  razpisan natečaj za idejni osnutek embalaže, na katerega se bodo lahko prijavile različne ciljne skupine: mladi, brezposelni, ženske ipd. Da bi vzpodbujali uporabo lokalno pridelane hrane se bodo organiziralo  6 kulinaričnih tekmovanj s 6 tekmovalci različnih starostnih skupin v eni ekipi. S tem bi dosegli dvoje:1. z uporabo lokalno pridelanih izdelkov bi spodbujali proizvajalce – z popestritvijo dogajanja na tržnici bomo privabili več obiskovalcev, posledično bo večja potrošnja 2. proizvajalci ne bodo opuščali svoje dejavnosti, kar bo prispevalo k ohranjanju okolja (npr. ohranjene njive, sadovnjaki in nasadi bodo preprečevali zaraščanje krajine, raznolikost nasadov (cvetoče rastline) pa bodo nudile zavetje in hrano živalskim vrstam.

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

Razvil se bo sistem certificiranja za KBZ, v katero bo vključenih 20 produktov) in linije Limited Selection, v katero bo vključenih 10 produktov. Za trajnostno uporabo sistema se bo oblikovalo Pravilnik znamke in sistem certificiranja, Minimalne standarde za organizatorje prireditev, oblikovala se bo krovna zgodba z 20 pod-zgodbami, kot top izdelke – primere se bo izbralo 10 izdelkov, za katere se bo oblikovala embalaža. Poleg tega bo hkrati izveden kreativni natečaj za idejni osnutek okolju prijazne embalaže in razvil embalažni sistem označevanja za 4 tipe: dogodke, gostinstvo- kulinarika, prehrambeni in rokodelski izdelki. Izvedenih bo 6 kulinaričnih tekmovanj, za ta namen bo kupljenih 6 kuhalnikov in 6 stojnic.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina sofinanciranja celotnega projekta: 69.988,66 EUR

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

https://147.139.211.126/ https://147.139.207.107/ https://8.215.31.229/ https://8.215.55.180/ https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/